"Mye-Main Dosyası Bozulmuş" Hatası

Aşağıdaki işlemler öncesinde mutlaka veri tabanı yedeği alınız.

Aşağıda çözüm sistem ve uygulamalara göre farklılık gösterebilir.

Olası hata da çözüm sağlandığı için paylaşılmıştır. 

 

  • Almakta olduğunuz mye_MainMenu dosyası bozulmuştur hatası için yapılması gerekenler;

 

 

  • İlk olarak SQL Server üzerinden MikroDB_V16 veri tabanının altında bulunan dbo.mye_MainMenu tablosunu silmemiz gerekmektedir.
  • Daha sonrasında SQL Server üzerinden aşağıdaki sorgu çalıştırılır.

CREATE TABLE
dbo.mye_MainMenu(
msid integer not null,
msFileName nvarchar(20),
msInclude nvarchar(20),
msCaptionMsg integer,
msUserCaption nvarchar(255),
msData nvarchar(MAX),

CONSTRAINT NDX_mye_MainMenu_00 PRIMARY KEY (msid))
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX NDX_mye_MainMenu_01 ON dbo.mye_MainMenu (msFileName) INCLUDE (msInclude,msCaptionMsg,msUserCaption,msData)
GO

BULK INSERT mye_MainMenu FROM N'C:\Mikro\v16xx\mye_MainMenu.TXT' WITH (DATAFILETYPE = 'widechar', FIELDTERMINATOR = ';')

______________________

Hazırlayan : İrem Çarıkçı

Bu ve benzeri konularda bilgi almak için info@lcngrup.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.