STOK YÖNETİMİ

Stok yönetimi modülünü incelediğimizde kartlar föyler evraklar şeklinde sıralama görmekteyiz İlk başta kartlar ve reçetelerin altında stok tanıtım kartları, grup tanıtım kartları, stok diğer tanıtım kartları, hesap tanıtım kartları ve hareket föyleri, reçeteler, toplu kart açma işlemleri gibi kartları görebileceğimiz menümüzdür.

İncelediğimizde Stok tanıtım kartında stoklarımıza ait tanımları. Örneğin kodu, ismi yabancı ismi girilebilir. Detaylar sekmesinden detay girilebilir. Takip detayları sekmesinden detay takip şekli (detay takip yok, parti bazında takip, seri no bazında takip gibi) seçilebilir. Tek bir ekranda stoklarımıza ait entegrasyon kodlarının nasıl hangi hareketine hangi kod girildiğini gösterir. Daha önceden tanımlanmış gruplamaları görebiliriz. Birimlerimizi, pozisyon bayraklarını ve UFRS farkı hesap kodlarını görebiliriz.

Stoklarımıza ait barkod tanımlarını, depo detay tanıtımlarını, parti-lot tanıtımlarını yapabiliriz. Stok grup tanıtım kartı ile stoklarımıza ait sistemde yer alan raporlama evrak dizaynları ve analiz ekranlarını kullanabileceğimiz firmanın işletme bünyesine uygun şekilde tanımlayabileceği ana gruplar, alt gruplar, üreticiler, muhasebe grupları gibi buna benzer alanları ile tanıtabileceğimiz ve detaylı rapor almamızı sağlayabilecek farklı şekillerde faydalanabileceğimiz grup tanıtım alanlarını görebiliriz.

Stok diğer tanıtım kartı başlığı altında ise stoklarımıza ait işletmenin uygun bulması durumunda kullanacağı stok kod yapısı tanıtımı ile yapabiliriz. Multi-kod kullanabiliriz. Bu kart bildiğimiz üzere E-fatura uygulamalarında kullanılan tanıtım kartıdır. Yine firma dilerse stoklarının paketlerini paket tanıtım kartından yapabilir.

Stok diğer tanıtım kartında görebileceğimiz başlığı altına yer alan tüm başlıklarla işletmesinde yapmak istediği uygulamalara yönelik tanımlarını firma gerçekleştirecektir.

Hesap tanıtım kartları ve hareket föyleri başlıklı menümüzde ise işletme dilerse tanımladığı menülere bağlı olarak stok modülü altından da kasalarını tanıtarak raporlarını föy halinde inceleyebilir ve cari hesaplarına ait tanıtımları yaparak ilgili carilere ait föylerle gereken hareket tiplerine göre sipariş hareket föyü, satış hareket föyü gibi bilgileri ekranında firma görebilecektir. 

Reçeteler başlıklı alanımızda ise stok uygulamalarına ait kullanabileceğimiz firmanın yöntemine göre stok reçetelerini tanıtarak işlemini gerçekleştirebileceği ekrandır.

Toplu Kart açma işlemleri başlıklı menüde ise firma yine kendi yaklaşımına uygun kriterlerle belirleyeceği kriterlerle toplu olarak ve hızlı şekilde stok kartlarını sistemde disiplinli olarak açılmasını sağlayabileceği bir ekrandır.

Mikro yazılım programlarında yer alan föylerle bildiğimiz gibi dinamik yapıda işletmenin hareketlerine bağlı olarak stok hareketleri, stok sipariş hareketleri, stok satış şartı föyü gibi dinamik yapıda ilgili stok kartlarını seçerek bu stok kartlarına ait hareketleri inceleyebileceği, izleyebileceği ekranlarımızda kolayca ulaşarak hareketlere erişebiliriz. Bu detayı ekranda yer alan tüm föyler bazında gerçekleştirebileceğiz.

Evraklar başlığı altında ise ticari bir işletmenin kullanabileceği satış, cinslerine göre irsaliyeler, iadeler, satın almaya ait cinslerine göre; toptan alış iadesi, perakende alış, ithalat irsaliyesi, ihraç kayıtlı mal alış irsaliyesi gibi tipleri kullanabileceğiz.

Fatura veya irsaliyeli fatura başlığı altında yer alan satış fatura tiplerini ya da satın alma fatura tiplerini sistemde hızlıca oluşturabileceğiz.  Benzer bir şekilde işletmenin ambar nitelikli kullanabileceği çıkış; devir çıkışı, fire çıkışı, sayım çıkışı gibi evraklarıyla birlikte ambar hareketlerini etkileyecek olan giriş temelli; devir girişi, konsinye devir girişi, sayım girişi ambar fişinde işletmenin sistemine tanıtarak uygulamasını yapmasını mümkündür. Diğer bir başlık olan depolar arası konsinye sevk, depolar arası nakliye, depolar arası sevk, depolar arası nakliye ya da depolar arası satış fişinde veya antrepolardan mal millileştirmede dahil bir stok yönetimi yapacak işletmenin kullanabileceği ambar evrak tiplerini sistemimizde kolaylıkla görebileceğiz.

Programlarımızda yer alan yönetim ekranlarıyla hızlıca evraklarımızı ya da kartlarımızı inceleyebilmekte bunlara ait detayları kolayca görebilmekteyiz. Örneğin stok hareket evrakları yönetimini çalıştıran kullanıcımız verdiği tarih aralığı ve depolar bazında ekranda görülen evrakları ekranında hızlıca inceleyebilecektir.

Başka bir menümüz de operasyonlar menüsü; bu menünün altında yer alan uygulamalarla firma depo boşaltmasını yapabilir. Firma barkod etiketlemeye ait operasyonlarla gerçekleştirebilir. Stok hareketlerine ait isterse maliyetlendirme uygulamalarını gerçekleştirebilir. Ya da işletmenin bünyesine uygunsa çoklu bir irsaliye seçimi sonrasında bu irsaliyelerin faturalaştırma operasyonunu da gerçekleştirebilir.  Basit bir ekranla girişleri, çıkışları, iadeleri, normal irsaliyeleri filtreli şekilde bize sunmaktadır. Sonrasında operasyon sekmesiyle hızlıca faturaya çevirebilmekteyiz. Bu açıklamalar sonrasında Operasyon başlıklı ekrandan hızlı bir şekilde gereken uygulamaların yapılabileceği bir ara yüze ulaştığımızı anlamış bulunuyoruz. 

Raporlar menüsünde mikro yazılımın zengin veri tabanı yönetiminden yaralanabileceği dönemsel maliyet raporları farklı farklı yapılarda oldukça zengin bir içeriğe sahip olarak raporlanabilmektedir. Yine eldeki stok durum değerleme raporları farklı seçeneklerle stoklarımızı nasıl değerleyebileceğimizi seçerek uygulayabiliyoruz. Depo, parti-lot detaylı envanter raporlarını bu menü altında kullanıcılarımız stok hareket ekstre hareketleri de dahil olmak üzere zengin bir yapıda ekranlarına alarak inceleyebileceklerdir.

Analizler başlıklı menüde, bir firmanın yaptığı satışları kırılımlar vererek cariye göre, kırılımlar vererek satıcı personele göre satış ya da alış şeklinde izleyebileceği bir ekrandır.

Firma isterse kendi bakış açısıyla Stok analizi raporu oluşturma menüsüne formülasyon olarak erişerek sistemine tanıtabilecektir.

Listeler menüsünde stokların kartlarının, grup tanıtım kartları olabilir, sisteme tanıtılmış stoklarla ilgili tüm kartların listesi ya da evrakların cinslerine göre tasnif edilmiş bir şekilde kolayca bulabileceği şekilde raporlayabileceği bir liste ekranıdır. Grafikler alt başlığında ise satış miktarsal grafiğini, finansal grafiği ya da işletme envanter yönetimine stok gruplarına göre ekranında izleyebilecektir.

Sayım işlemi modülümüzde sisteme manuel girilmiş ya da dosyalara ayrılmış sayım sonuçlarına bakarak bu depo durumlarına göre mikroda bulunan depo durumlarının karşılaştırılmasını raporlarla ve daha sonra da bu uygulamaların kesinleştirilerek sistemde sayım girişi ve sayım çıkış fişleri ambar depo miktarlarının otomatik ayarlanmasının sistemde kullanıcılar hızlıca sağlayabilecektir.

Bir başka menümüzde barkod etiket basım modülüyle stok etiket basımı, stok etiket basım evrakı, barkod etiket parametreleri gereken barkod uygulamaları sistemde gerçekleştirilmektedir.

Kategori Yönetim menümüzde işletme kendi bakış açısı oluşturacağı stok kategorilerini bağımsız olarak açarak bunları stok kartlarıyla ilişkilendirmekte ya da kategori ağacı ekranında gereken bağlantıları bağlantı sekmesinden sisteminde takip edebilmektedir.  Ayrıca enflasyon düzeltmesi muhasebesi uygulamaları ile işletmenin stoklara ilave enflasyon maliyeti yedirme fişi ile uygulamasını yapması ve raporlamalarını alabilmesi sistemde mümkündür.   

 

 

SATIŞ VE MÜŞTERİ YÖNETİMİ MODÜLÜ

Ana başlıkları temek olarak ele aldığımızda; Kartlarda cariler, stok, ihracat bulunmaktadır. Föyler kontrol amaçlıdır hem rapor olarak inceleyebiliriz hem de hareket içeriğine müdahale edebiliriz.

Evraklar menüsü asıl hareket alanımızdır. Siparişimizle, irsaliyemizle, faturalarımızla, fiyat değişikliği, teklifler ve iadeler gibi tüm hareket detaylarını evraklar kısmından oluşturacağız. Yani gerçeğinde raporlarımız, listelerimiz, kontrollerimiz, evraklardan hareket ekranlarından girdiğimiz detaylar ile oluşmaktadır.

Yönetim menüsünde sipariş evrakları yönetimi cari hesap yönetimi gibi ekranlarda hem kontrol amaçlı hem rapor amaçlı hem de operasyon amaçlı kullanılmaktadır. Rapor gibi kullanılmamaktadır. Raporlarda hareketlere müdahale edilmezken yönetim ekranında hareket ekranına müdahale edebilmekteyiz. Örneğin bir kayıtın detayına çift tıkladığımızda gelen ekranda değişiklik yapıp kaydettiğimizde değişiklik yaptığımız değerler üzerinden devam edebilmekteyiz. Diğer bir farkı ise Operasyon sekmesiyle siparişlerin pozisyonunu değiştirebiliriz.

Operasyonlar menüsünde siparişler, teklifler, yükleme emirleri gibi detayları vermektedir. Örneğin onaylama, kapama, sevk kapama, konsinyeler için ayrı, proformalar için ayrı ayrı operasyon uygulayabilmekteyiz.

Raporlar menüsünde hareketle girmiş olduğumuz için tüm detayları satış şartları, stok siparişleri fiyat değişikliği, cari hesap detayları, satış raporları, teklif akış raporları vergi usul kanununa göre kayıt saklama için veya buna benzer hareketler için raporlama yapmaktadır.

Analizler menüsünde stok-hizmet-cari hesap grupları satış analiz kübünde incelemek istediğimiz tarih aralığını seçtiğimizde filtre uygulayabiliriz F5 tuşuna bastığımızda gelen kriterler alanından seçtiğimiz birimlere göre örneğin cinsi, tarih, stok/hizmet, firma, cari değerlerine göre tüm detayları inceleyebiliriz.

Listeler menüsünde yine kartlar, evraklar içermektedir.  Kartlar sabit alanlardır yani cari hesaplar, stoklar gibi detaylar içermektedir. Evraklar ise faturalar, teklifler, irsaliyeler, siparişler gibi detayların listesini alabilmekteyiz. Föyler, evraklar, yönetim menüsünden farklı olarak rapor içeriğine müdahale ettirmeyecektir. Örneğin tarih sıralamalı faturalar için alacaksa fatura hareket detayı evet olabilir, normal iade detayını seçebilir, evrak cinsini hepsini seçebilir.

 

 

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ YÖNETİM MODÜLÜ

Satın alma şirketin, kişinin ya da kurumun herhangi bir mal veya hizmeti tedarik etme işlemidir. Satın alma sürecini etkin bir şekilde yönetimin rekabetçi ortamda birçok firmaya avantaj sağlamaktadır.  Satın alma ve tedarik yönetim modüllü bir firmanın satın alma ile alakalı ihtiyaç duyabilecek bütün işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Program tarafında bu bilgilere bakılacak olursak tedarikçilerimizi cari hesap kartına oluşturabiliriz.  Cari hesap tanıtım kartında tedarikçi firmalarımızı mal aldığımız ya da hizmet aldığımız tedarikçi firmaların detaylarını tanımlayabiliyoruz. Cari hesap bilgilerini sektörüne, grubuna, bölgesine göre ve cari hesap kartı ile ilgili tanımlamaları gerçekleştirebiliriz ve bunlarla ilgili analizler yapabiliriz.

Tedarikçi firmaları tanımladıktan sonra evraklara geçecek olursak satın alma sürecinin en temel evraklarından birisi alınan tekliflerdir.  Bir satın alma süreci oluşturulduğunda birden fazla firmadan teklif alınabilir bu alınan teklifleri sistem içerisine kaydederek en uygun teklifin hangisi olduğuna karar verip satın alma sürecine geçilebilir.  Alınan tekliflerin genel özeti şu şekildedir, bir teklif oluşturup o satın alma ile ilgili teklifleri sistem içerisine dahil edip en uygun teklifi satın alma ve sipariş sürecine dönüştürme operasyonu sağlanabilir.  Anlaşmış olduğunuz bir firma varsa yani satın almamız belli bir firmadan gerçekleşiyorsa ve o firmalarla olan bir anlaşma varsa sistem içerisine satın alma şartları girilebilir. Satın alma şartlarının içinde ise de belli tarihler içerisinde ve belli fiyatlar ve anlaşmalar girilebilir. Bu anlaşmaları da siparişe veya faturaya çevirdiğimizde satın alma kartı içeresindeki fiyatları otomatik olarak getirebiliyor ve bunlarla ilgili kontrol sağlamış oluyoruz. Yine şirket kendi iç bünyesinde yapacağı satın alma taleplerini sistemin içerisine girebiliyor. Bu satın alma talepleri sadece şirket içerisinde ki stoklarla ilgili değil herhangi bir hizmet alımı da olabilir. Bir demirbaş satın alımı da olabilir. Verilen siparişler satın alma süreciyle ilgili raporlar program içerisinde mevcuttur.

 

 

HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ MODÜLÜ

Hizmet ve masraf yönetiminde stopaj ve fon payı gibi kesintilere ait evrakların düzenlenebilmesi ve muhasebe entegrasyonu sağlanabilmesi için gelir vergisi ve fon payı parametreleri ekranının tanımlanması gerekir ilgili parametrelerin kuruluş programından sistem sekmesi altında yer alan endeks işlemleri altında yer alan gelir vergisi ve fon payı parametreleri ekranından giriş sağlanabilir.

Hizmet ve masraf işlemlerinizi sipariş ve fatura gibi işlemlerinizi evraklar menüsünden takibini yapabilirsiniz. İlgili hizmetlerinize dair sipariş girişlerini fatura girişlerini yine bu ekrandan yapılabilir.

Faturalar menüsünde yer alan satış faturası ve alış faturası ekranları ile farklı içeriklerde satış ve alış faturalarınızı düzenlemek mümkün olmaktadır. Bu şekilde farklı menülerde yer alan satış ve alış faturaları ile demirbaşlarınız, hizmetleriniz tek bir ekran üzerinden yapabilme kolaylığı sağlamaktadır. Örneğin bir hizmet satış faturasını ele alalım; belge tarihi, belge numarası, evrak tarihi gibi bilgileri girdikten sonra cari kodu seçip devam edilir. Satış evrakınızın, döviz cinsinin ne olduğunu seçebiliriz. Cinsi (stok, hizmet, masraf vb.) kısmından ilgili alan seçilir, hizmeti seçtiğimizi varsayalım seçtikten sonra daha önceden tanımlanmış olan hizmeti seçerek varsa vergi tutarını, birim fiyatını, tutarını otomatik olarak tanımlar.  Hizmetimize proje ve sorumluluk merkezi bağlayabiliriz.

V15 ile birlikte Hizmet, Satın alma ve Satış Yönetimi modülüne eklenen kombine alınan sipariş fişleri ve kombine verilen sipariş fişleri iie hizmet, masraf demirbaş kalemlerinize yönelik sipariş adımından başlatabilmeniz sağlanmıştır. Dolayısıyla fatura ve irsaliye öncesinde sipariş fişi girişi yapabilirsiniz.

Açık alınan serbest meslek makbuzu menüsünden bu evrak ile serbest meslek erbabından yapılan satıcı carisi ya da müşteri carisi olabilir açık hizmet alımları karşılığında bu kişiler tarafından düzenlenip firmamıza gönderilen makbuzların girişi yapılacaktır.  Örneğin bir evrak gönderdiğimizi varsayalım varsa bir sorumluluk merkezi ya da proje kodu seçebiliriz.  Cinsi (Genel, İthalat, Don. Yay. Hizmet), masraf kodu, tutar, proje kodu seçilebilir.

Gider makbuzu menüsünde alt başlığı açık gider makbuzu ile birtakım giderleri belgelemek için gider makbuzu düzenlenmektedir. Böylelikle bu evrak ile belgeli ya da belgesiz yapılan tüm harcamalarda gider makbuzu düzenlenebilir. Örneğin stopaj veya kira gibi masraflarınız için bu makbuzu kullanabilirsiniz. Giriş alanları itibari ile serbest meslek makbuzu ile aynı alanlara taşınmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız giderleri cari hesaplar bazında belgelendirecekse açık gider makbuz seçebilirler.

Gider pusulaları menüsü bu evrak vergi mükellefi olmayan kişilerden ürün ve hizmet aldığımızda kullanabiliriz. Örneğin gündelik hizmetlere gelen çalışanlardan almış olduğumuz hizmet karşılığında vermiş olduğunuz giderler giriş yapılabilir.

Hizmet sözleşmeleri menüsünde alt başlığı hizmet alış sözleşmesi firmalar müşterilerine, satıcılarına, diğer carilerine örneğin temizlik, bakım gibi birtakım hizmetler verebilir ya da satıcı diğer carileriyle müşteri firmalarından kendileri hizmet alabilirler. Hizmetler belirli bir dönem aralığında belli bir zaman diliminde gerçekleşiyorsa hizmet satış sözleşmesinden tanımlayabilir. Dolayısıyla hizmetlere ait tahsilat evraklarının da girişi ayrı ayrı yapılabilir. Bu kısımda iş yükünü azaltmak amacıyla programa hizmet sözleşmesi başlığı altında hizmet alış ve hizmet satışlarının belgelendireceği evraklar yer almalıdır.

Evraklarda yer alan kesintilerle devam edelim. Örneğin açık alınan serbest meslek makbuzu ele alındığında; iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdeleri ile makbuz üzerinden hesaplanan toplam masraflardır.  Gelir vergisi stopaj alanı ise serbest meslek erbabının oranları devlet tarafından belirlenen birtakım kesintiler yapılmaktadır. Bazı alanlarda serbest meslek erbabından yapılan stopaj kesintisi yüzdesi ilgili makbuz üzerinden hesaplanan ara toplam üzerinden bu alana yansıtılacaktır.

Fon payı alanı serbest meslek erbabından yapılan stopaj kesintisi üzerinden yine oranı devlet tarafından belirlenen Savunma Sanayi Destekleme Fon Payı Kesintisi ile ilgili SSDF oranının stopaj üzerinden hesaplanan tutarı gelecektir.  KDV oranının faturada ilgili evraklarda girmiş olduğu hesaplanan KDV’nin geleceği alandır. Bir sonraki alan yekûn alanı faturada yer alan ara toplamdan iskonto stopaj fon payı çıkarılarak masraf ve vergiler eklendiğinde oluşan alandır.

 

 

FİNANS MODÜLÜ

Kartlar alanından sadece bankalarımızın, kasalarımızın, carilerimizin değil dağıtım anahtarları, kredi sözleşmesi finansal sözleşmeler demirbaş gibi diğer alanları tanıtımını yapmak mümkündür.  Bu kartlara tanımlamış olduğumuz alanlar sayesinde evrak girişlerimiz raporlarımız yönetim ekranlarımız operasyonlarımız ve listelerimiz bu sayede oluşmuş olacaktır. Yani bu kartları ne kadar detaylı girersek raporlamalarımızda o kadar detaylı oluşabilecektir. Diğer bir konu ise evrak girişlerimiz yani programımıza ait evrak girişlerimizin tümünü yani hareket gören alanların tümünü evraklardan yapabiliriz.

Örneğin tahsilat makbuzu, kasa tahsilat fişi, çek girişi gibi hareket gören alanların tümünü evraklar kısmından giriş yapmış olacağız. Kısaca evrakların giriş aşamaları, raporlamaları, liste, operasyon ve yönetim ekranları, evraklardan girmiş olduğumuz detaylara göre oluşmaktadır. Evraklarımız ne kadar çok detaylı girilirse raporlamalarımız o kadar zengin oluşacaktır.

Raporlar yapılacak tahsilatlar, yapılacak ödemeler, banka raporları, banka raporları yine tarih aralıklı günlük banka hareket, banka hareket veya banka ekstre şeklinde alabiliriz. Raporlar geliştirilmiş olup sıralama şekilleri koda, isme, sektör koduna veya kartta tanımladığınız herhangi bir alana göre yapabiliriz. Raporlar sadece yapılacak tahsilatlar için değil banka, kasa özel tahsilat, cari hesap için cari hesap raporları, cari bakiye, tarih aralıklı cari bakiye ya da vade farkı şeklinde alabilmekteyiz.

Cari Ekstre menüsü ile cari ekstreleri, vade farkı ekstresi, adat ekstresi veya detaylı cari hesap ekstresi gibi bilgiler alınabilmektedir.

Carileri risk raporları, risk yaşlandırma şeklinde raporlamamızı sağlayacaktır. Sadece yapılması gereken finans yönetimi modülünde yer alan raporlar kısmına inceleyecek olduğunuz raporların detayını kasa, banka, personel bazında belirterek rapor ekranında F2 onay tuşuyla devam ederek raporu görüntülemeniz olacaktır.

Yönetim menüsü her ne kadar rapor ekranı gibi çalışsa da yine kartları, kasaları, cari hesapları, bankaları, tek bir ekrandan incelemenizi sağlar.  Bu nedenle raporlardan farklı olarak yönetim ekranlarında istediğiniz hareketin üstüne çift tıklayarak hareketin içeriğine götürecektir. Yani harekete anlık olarak müdahale etme ve değiştirme imkânı sağlayacaktır.

Operasyonlar menüsünde yine kartlardan raporlardan farklı olarak hem hareket girişi hem de raporlama imkânı sunmakta olan kullanışlı bir menüdür. Bu menüden müşteri çekleri, müşteri senetleri, firma çek operasyonları, firma senet operasyonları, müşteri kredi kartları firma kredi kartları ile ilgili operasyonları tek bir ekrandan yapabiliriz. Bununla ilgili örneğin müşteri çeki operasyonlarına geldiğinizde portföydeki müşteri çekleri ile ilgili operasyonlar girmiş olduğunuz tarih kriterlerini vermiş olduğunuzda ilgili alanlar yansımaktadır. Hem rapor gibi bir görsel ekran sağlamakta hem de açılan ekranda operasyonlar sekmesiyle tahsil edebilir, bankaya tahsile gönderilebilir, cariye tediye gönderilebilir veya farklı opsiyonlarını tek bir ekrandan evrak bazında gerçekleştirebiliriz. Operasyonların kullanış sebebi hem rapor görselliği sağlamakta hem de operasyonel olarak bize evrak transferlerini ve veri giriş çıkışlarını sağlamamızı gerektirir. Bu durumda bizim yapacağımız tek şey portföydeki müşteri çekleri veya ciro edilen müşteri çekleri ile ilgili operasyonları yaparken evrak detaylarını yani hangi evrakı ne şekilde kullanacağımızı seçeneğini seçmek ve operasyonu tamamlamak olacaktır.

 

 

BÜTÇE MODÜLÜ

Bütçe tanımlama menüsünde istenilen detaylarda bütçe hazırlanıp her bir bütçeyi gerçekleşen değerleri ile birlikte karşılaştırarak izleyebilirsiniz. Programda bütçeyle ilgili tüm ayrıntılar düşünülmüştür.  İşlevsen yapısıyla ile de küb ekranları üzerinden alışlara, satışlara, masraflara yönelik her bir hareket için hedeflenen değerlerin girilerek bütçenin tanımlanmasına olanak sağlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle bütçe tanımlama menüsünde bütçelerin içerikleri tanımlanmaktadır. Bütçe planlama kübü tanımlandıktan sonra bütçeleri ile yapılan hedefledikleri değerleri girilecektir. Bütçe gerçekleşen değerleri hesapla alt başlığından bütçelerin gerçekleşen değerlerin hesaplaması yapılacak ve bütçede hedeflenen-gerçekleşen değerleri karşılaştırma kübü ile de programda hedeflenen-gerçekleşen değerleri toplu olarak izleyecek ve karşılaştırma yaparak çalışmaları yönlendirilecektir.

Bütçe tanımlama kartında bütçe kodu belirlenir, bütçe tipi (satın alma, satış, masraf) seçilir. Seçilen bütçe tipine göre de değerler girilerek kaydedilir. Sonra detaylar sekmesinden stok detayı, hizmet, plasiyer, depo, masraf, sorumluluk merkezi, proje detayı bilgileri girilir. Daha sonra dönem detayı girilmektedir. Yıllık, aylık,3 aylık, 6 aylık, serbest aralıklı olarak seçenekleri vardır. Bilgiler tamamlandıktan sonra detayları seç butonundan seçtiğimiz bilgilere göre bir listeleme yapmaktadır. Detayları daha önceden oluşturulmamış ise aşağıda yer alan detayları oluştur butonu kullanılabilir. Bu ekrandan kayıtlı detay sayısına da ulaşabiliriz. Dönemler sekmesinden ise yıllık ise tek satırda, aylıksa 12 satırdan dönem başı ve dönem sonu olarak ekranımıza dökmektedir.

Bütçe planlama kübünde bir önceki ekrandan yapmış olduğumuz tanımlamaları her bir bütçeye yönelik hedefledikleri değerlerin girişlerini bu ekrandan yapıyoruz. Yani hazırlanan bütçelere dahil olan stokların masraflarını tahmin edilen ortalama değerlerinin ve miktarlarının ne olacağını bu menüden girişini yaparak görebiliriz. Açtığımız bütçe planlama kübünde açılan ekrandan bütçe kodu seçilir seçilen bütçenin hedeflenen miktarları girilir. Değer giriş ekranının alt kısmında dağıtım metodu ve değer kısmından metodu eşit dağıt ya da oranlayarak dağıt seçilerek işleme devam edilir. Operasyon ekranından Excel’e aktar seçeneği ile oluşturduğumuz işlemlerin aynısını oradan da yapabiliriz. Yine operasyonlar sekmesinde Excel’den oku seçeneği ile kayıtlı bir Excel doyasından içeri aktarma işlemi yapılabilmektedir.

Bütçe yönetimi ekranı ile kullanıcılarımız hazırlamış olduğu bütçelerin içeriklerini tüm ayrıntılarıyla inceleyebilmektedirler. Bütçe kodu seçilir ve gelen ekrandan gelen kolonlardan ilgili seçenek seçilir ve gruplandır seçeneği ile seçilen kritere göre detaylı şekilde inceleme imkânı sunmaktadır. Operasyonlar sekmesinden seçili satırı sil ile hata yapılan ya da fazla girilmiş olan bütçe kaydı varsa düzenleme yapılabilir. Diğer seçenek ile bütçeyi detayları ile kopyala diyerek başka bir mevcut bütçeyi oluşturup oraya da kopyala işlemi yapabilirsiniz.

Gerçekleşen değerleri hesapla alt başlığı ile hedeflediğimiz ve bu zamana kadar gerçekleşenleri burada hesaplayabilirsiniz. Gelen ekrandan bütçe kodu ve dönemi seçilir.

Bütçe hedeflenen-gerçekleşen değerleri karşılaştırma kübü ile bilgilerimizi analiz edebilmekteyiz.

 

 

GENEL MUHASEBE MODÜLÜ

Temel olarak Genel Muhasebe modülünden bahsetmek gerekirse. Bu modülde muhasebe fişlerinin manuel girişlerini, manuel muhasebe fişlerinin yanı sıra BA-BS formlarının otomatik muhasebe fişlerinden formlarının hazırlanmasıdır. Evrak detaylı standart muhasebe fişleri kullanılarak hem BA-BS’nin hem de E-Defter mevzuatına uygun olarak muhasebe kayıtlarının oluşturulmasına yönelik kayıtlarının yapılması mümkündür.

Defterler Başlığı ile muhasebe hareketlerine yönelik yıl içinde yapılan bütün hareketlerin yevmiye, büyük defter, envanter defterlerinin alınabilmesidir.

Mizanlarının hem genel hem ana hesap mizanı hem de mizan föyü kapsamında alınarak birleştirilmiş veri tabanı bazında mizanların karşılaştırılmalı olarak alınabilmesi sağlanır girilen muhasebe kayıtlarının detaylı olarak raporlanmasıdır. Kullanıcının yorumlamasının kolaylığını sağlamasıdır. Bunun yanı sıra maliyet tablolarının bilanço gelir tabloların otomatik olarak hazırlanmasıyla mümkündür. Muhasebe modülümüzde yıllık bildirme beyannamelerle birlikte  E-Beyannamelerin programda otomatik hazırlanması tek ekranda XML’lerin oluşturulup paketleme ve paket gönderimi yapılması, hesap planlarının yönetilmesi, yönetim ekranlarıyla muhasebe fişlerinde yapılacak geçişlerin ve detaylara ulaşım daha hızlı bir kolaylıkla analiz edilmesini sağlayacaktır aslında muhasebe hesap bütçelerinin yapılıp karşılaştırılması hem kullanıcılara zaman açısından hem de raporlama açısından çok fazla kolaylık sunacaktır.

Sağlamış olduğu diğer kolaylıklarından bahsedecek olursak; otomatik özel mahsup fişi oluşturma menüleriyle her ay standart olarak düzenlenen muhasebe kayıtlarının tek bir defa tanımlamak suretiyle her ay otomatik muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanabilir. Bunlara kiraları, KDV tahakkuklarını örnek gösterebiliriz yanı sıra muhasebe fiş yönetimlerinden muhasebe fişlerinin mahsup, tahsil, tediye şeklinde analiz edilmesinin kolaylığını sağlayacaktır. Banka Hesap Özetinden fiş oluşturma uygulamasıyla banka hesap ekstrelerinizin Excel, Text ve Mt940 formatı ile oluşturulmuş ekstrelerin programa tek bir ekrandan hazırlanarak aktarılması.

 Muhasebe fişlerinin hem E-Defter mevzuatına uygun hem de muhasebe kayıtlarının tek ekrandan otomatik oluşturulması sağlanır. Gerek yıl bazında gerek ay bazında olabilir.  Girilen muhasebe fiş kayıtlarına yönelik olarak muhasebe kayıtlarının raporlanması muavinlerinin çekilmesi raporlarının analiz edilmesi yanı sıra işletme yönetiminin karar almasına yardımcı olmasına maliyet ve kontrol raporlarının üretilmesine de kolaylık sağlamış olacaktır.

 

 

PERSONEL YÖNETİMİ

Herhangi bir işletmede mal veya hizmet üreten personelin verimli ve etkin bir biçimde çalışmasını sağlamak için personel yönetimi kavramı stratejik bir öneme sahiptir. Yeni personel alımından izin işlemlerine kadar birçok farklı hizmetleri içermekte olan personel yönetimi modülü ile personellere ilişkin aşamalar oldukça pratik bir şekilde yürütülmekte ve takip edilmektedir. Bildirge ve beyannamelerin elektronik ortamda SGK’ye bildirilmesinden personellere ilişkin muhasebeleştirme işlemlerine kadar birçok işlem program içerisinde yapılabilmektedir. Personel yönetimi modülü SGK’ye bağlı olarak çalışan bütün iş yerlerinde farklı statüdeki personel için kullanılması mümkündür. Departman, iş kolu, iş yeri ve kişi bazında parametrik bölümlendirmeleri yapılabileceği ve her türlü çıkış formunun kullanıcı tarafından tanımlandığı personel yönetimi bu özelliklerinden dolayı farklı sektörlerin değişik ücretlendirme tiplerine de tam uyum sağlar. Personel yönetimi modülünün etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için öncelikle dikkat edilmesi bazı durumlar vardır.

Personel tanıtım kartında öncelikle personel sicil bilgilerinin gözden geçirilip eksiklerin tamamlanması gerekir. Personeller arasında ücretlendirmeye yansıyan mesleki statü mekân ve benzeri farklılıklar var ise bunların belirlenmesine personel sicil kartı yardımcı olabilir. Personellerin farklı statülere göre gruplandırılması sağlanabilir. Ücret bordrosunun personel grupları için farklı sebeplerden dolayı ayrı ayrı çıkartılması talep ediliyor ise bu grupların kesinleşmesine olanak sağlar. Personelin amaca uygun olarak kod alanında kodlanması sağlanır.  Yetkili kuruluşları içerisinde bulunan yıl içerisinde belirlemiş olduğu sabit bilgileri elde edilmesi sağlanabilir.  Bunlar sigorta tavan tabanı, vergi indirimleri, vergi dilimleri vb. bazı alanlar vardır.  Bunların girişi hesap parametrelerinden yapılır.  Farklı SGK şubeleriyle işlem yapan kullanıcılar her bir SGK şubesi için farklı çalışma şekilleri belirleyebilirler çünkü personel yönetimi modülü yeni haliyle birden fazla çalışma şekliyle hizmet vermektedir. Yetkili kuruluşların içinde bulunan yıl içerisinde belirlemiş olduğu sabit bilgilerin internetten otomatik güncellenmesi de program içerisinde yapılabilmektedir.

Bu modül firmalardaki departmanların bağlı olduğu SGK şubeleri, görev tanımları veya sendika tanımları alanlarında tanımlamalar yapılabilir. Sosyal yardımlar, işsizlik sigortası ya da ek kazançlar ile ilgili parametrik tanımlarda yapabilmek mümkündür.

Yetkili kuruluşların yıl içerisinde belirlemiş olduğu sabit bilgileri güncelleneceği alan yasal parametreler alanıdır.  Yasal parametreler dışında genel parametrelerden de tahakkukla ilgili bazı hesaplama tanımları yapılabilmektedir. Ek kazanç isim değiştirme alanında personel puantaj kartında kullanabileceğiniz diğer ek kazançların isimleri değiştirilir.  Sosyal yardımlar sekmesinde de aynı şekilde diğer sosyal yardımların ismi değiştirilebilir. Kesinti isimleri değiştirme sekmesinde ise diğer kesinti isimleri değiştirilebilir. Program içerisinde parametre girişi yapıldıktan sonra 2. işlem personel sicil kartlarının tanımlanmasıyla olacaktır.  Personel yönetimi modülünün menüsünde yer alan sicil işlemlerinin alt başlığı olan personel sicil kartları ile firmalarda çalışan bütün personellerin personel yönetimine tanımları yapılmaktadır.  Personelin adres, telefon, kimlik, nüfus ücret, detay bilgileri ilgili sekmelerden yapılabilir. Özel alacak entegrasyon kodları sekmesinden personele ait entegrasyon kodları girilebilir. 

Tüm sicil kartları tanımlandıktan sonra personel puantaj kartlarına sıra gelebilir. Her personele ait bilgiler teker teker puantaj bilgilerine, puantaj ve tahakkuk işlemleri menüsünün alt başlığı olan personel puantaj kartları ile girilebilir. Ayrıca program içerisinde personellerin toplu puantaj işlemleri yapılması da mümkündür.  Ortak kazançları olan personellerin toplu puantaj programından tek seferde puantajlarının yapılması mümkündür. Puantaj girişlerinden sonra tahakkuk kesinleştirme işlemi yapılır.  Yapılan işlemin ardından tahakkuk raporları ve puantaj dökümleri alındıktan sonra gerekli incelemeler ve kontroller sağlanır. Puantaj ve tahakkuk işlemleri bittikten sonra program içerisinde detayları bildirgeler ile gönderilmektedir.  Belirli periyotlarla SGK’ya bildirilmesi gereken tüm bildirge ve beyannameler personel yönetimini bildirgeler bölümünde yer alır.  Burada personele ait SGK için düzenlediğiniz bildirgeleri bu verilerden dökebilir veya elektronik olarak gönderebilirsiniz.  

 

 

KARAR DESTEK SİSTEMİ MODÜLÜ

İşletmelerin satışlarının, masraflarının, siparişlerinin nakit akışlarının, çek senetleri, ödeme emirleri gibi değerli kağıtların durumlarını istenilen dönemde, istenilen kriterlerle analiz edilmesine imkân sunar. Karar Destek Sisteminin analiz sürecine etkin görsel özellikleri kullanarak kullanıcıların rapor almasını kolaylaştırmıştır. Analiz gruplarının sundukları farklı yöntemleriyle dikey veya yatay şekilde analizler gerçekleştirebilirsiniz. Analizleri grafik şekline Excel’e dönüştürülebilir veya yazıcıdan çıktısını da aynı ekranlar üzerinden hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Program içerisindeki analiz küblerinden hızlı bir şekilde yapıyor olabilirsiniz. Analiz küblerine örnek verecek olursak satış analiz kübü, karlılık analiz kübü, devir hızı analiz kübü ve ödeme emri analiz kübleri gibi program içerisindeki analiz sağlayabileceğiniz kübleri bulabilirsiniz. Küblerin özelliklerini anlatacak olursak, örneğin; stok-hizmet-cari hesap grupları satış analiz kübünü açalım açtığımız kübün içine tarih aralığı belirleyelim sonrasında belirlediğimiz tarihler arasındaki hareketleri bize listeler.  Üst sağ köşede stok, hizmet, cari filtreleri bulunmaktadır. Kübümüzü çalıştırmadan bu alanlardan birini seçerek daha hızlı ve istenilen özelliklerde listeleme işlemi yapılabilir.  Listeleme ekranında üst kısımda doneler bulunmaktadır.  Alt tarafta ise satır toplamı diye almış olduğunuz küpteki değer alanları mevcuttur.  Bu satır toplamı alanı için üst tarafta bulunan donelerden sürükle bırak yöntemi ile ekleme yapılabilir.  Dilersek hem yatay hem dikey bilgiler alınabilir. İlgili alacağımız raporun detay bilgilerini alt tarafa sürükleyebileceğimiz gibi içerisine alt taraf atıp artılarına tıklayıp onlarla ilgili detaya ulaşabileceğimiz gibi yukarıda kolonlar kısmına da bırakıp hem dikey hem yatay şeklinde raporumuzu oluşturmayı sağlayabiliriz. Oluşturduğumuz raporda değer kısmında ki kriteri açtığımızda almış olduğumuz raporun grafik şeklinde görüntüsünü elde edebiliriz. Grafik şekillerinin içerisinde farklı formatlarda görüntüleme seçeneği mevcuttur. Üst tarafta bulunan sekmelerden yazıcı seçeneğinden elde ettiğimiz raporun çıktısını alabiliriz, mail olarak yollayabiliriz, Excel’e aktarabiliriz veya web sayfasına aktarabiliriz. Görünüm seçeneğinde ise raporun içerisinde çıkacak olan bilgilerin grid ve renk ayarları yapılabilir.  Görünümü sakla yapabiliriz.  Seçili hücre detay tablosu bölümünde alt tarafta bir pencere açılmaktadır bu pencere veri kübünde ilgili hareketler birden fazla evraklardan oluşabilir. Küb formatında olduğu için hareketleri burada gruplayarak getirecektir. İlgili satırın üzerine tıkladığımız zaman o ilgili raporun hangi evraklardan oluştuğunun da detay bilgisini alt kısımdan görebiliriz. Çapraz değişim seçeneği ile girmiş olduğumuz verilerin hepsini tam tersi olarak çevirebiliriz.  Alt kısımda kolonlar yazısının yanında yer alan değer yöneticisi bölümünden ilgili bölümdeki değer girilecek rakamları istediklerimizi açıp istemediklerimizi kapatacak şeklinde ayarlayabiliriz.

Hemen diğer yanında yer alan fonksiyon yöneticisinden mevcut olan değerleri seçerek yeni değer ekle alanından matematiksel işlem uygulatabiliriz.

Özetle karar destek sistemi işletmelerin satış, masraf, sipariş, nakit akışı gibi tablolarını toplu bir şekilde analiz etme bunlarla ilgili grafik alabilme ihtiyaç duyduğu takdirde Excel’e aktarabilme ve mail yollama gibi özellikleri sağlayan şirketin karar verecek mercileri ile ilgili küblerinin oluştuğu bölümdür. 

 

 

E DÖNÜŞÜM MODÜLÜ

e-Fatura:

 

E-Fatura belli bir formatta standart hale getirilmiş değiştirilemez bir biçimde mühürlenmiş olan satıcı ve alıcı arasında her daim güvenli zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. e-Fatura kâğıt faturayla aynı hukuki niteliğe bağlıdır.  Mikro E-Fatura modülünün GİB formatının istediği formatta e fatura oluşturmasıyla ilgili bilgileri aktaralım.

Öncelikle e–Fatura yönetimi ile ilgili e-Fatura parametreleri bulunmaktadır.  Bu parametrelerden portal ayarları mikronun özel entegratörünü kullanmayıp mikrodan dosyaların oluşturup GİB’in portalına kendinizin yükleme yaptığı sistemlerde kullanıldığı portal ayarlarıdır. İlk olarak arşiv dizini alanından hangi arşive oluşturacağınız dosyaların gideceğini kendiniz tanımlayabilirsiniz. Fatura görüntü dosyası alanına ise buradaki alana e fatura dizaynınızın Xls’sini yüklüyorsunuz. Fatura numarası birim kodu ile GİB’in vereceği numaranın ilk baştaki 3 hanesini belirlediğiniz alandır. Başlangıç sıra numarası ise oluşturduğunuz e faturanın hangi numaradan başlayacağını yazdığınız alandır.  Faturalarınızı mikrodan kestikten sonra e-Fatura yönetiminin altında portal yönetimi sonrasında satış faturası yönetimi alanında ilgili faturalarınız listelenmektedir.  Daha sonra açılan ekranda bir listeleme işlemi yapılacaktır. Operasyon sekmesinde ise e-Fatura oluştur ile sizin tanımlanmış olan mali mührünüz ile imzalanmış bir e-Fatura Zib dosyası oluşturmaktadır. Bu oluşturduğu Zib dosyası sizin aslında e-Faturanızın XML ve dizayn içerisine yerleştirdiğiniz halidir. Bunları manuel olarak GİB’in sitesine girip oradan yükleme işlemi gerçekleştirilebilir. GİB’in kullanıcı olanlar için geçerli olan yöntemdir. Bunun yanı sıra özel entegratörlük kullanmak vardır. Özel entegratörlük faturayı mikro üzerinden GİB’in portalına göndermek demektir. Yani siz kendiniz manuel olarak girip istenilen formatta oluşturup gidip GİB’in sitesine girip dosya seç olarak göndermenize gerek kalmamaktadır.

e-Defter:

e-Defter işlemi için öncelikle firma kur’dan firma bilgilerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Firma tanıtım kartı sekmesinden firmanın unvanı, vergi dairesi, vergi numarası, işletme tipi, faaliyet türü faaliyet NACE kodu gereklidir. WEB iletişim sekmesinden WEB adresi, genel e-Posta adresi işlem sırasıyla yapılmaktadır. e-Defter/e-Fatura parametreleri sekmesinden e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi ve firmanın mali mührü zorunludur.  Firma Tanıtım Kartı ekranında firma temsilcileri butonundan temsilci kodu adı, soyadı ve sıfatı yazılmalıdır. İletişim bilgileri sekmesinden ve diğer sekmesinden gerekli alanların doldurulması gerekmektedir.

Şube bilgileri butonundan firmaya ait adres ve telefon bilgileri tanımlanması gerekmektedir.  Firmaya ait bilgiler eksiksiz tamamlandıktan sonra defter göndermeden önce ilgili aya ait tüm kontrollerin yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Bunun için Genel Mizan (083300) nolu menüden genel mizan alınır ve kontrol edilir. Fiş özet raporunda durum sekmesindeki ‘?’ olan kısımlar düzeltilmelidir.  Muhasebe Fiş Kontrol Raporunda (499100) gerekli kontroller yapılır. Kontroller yapılıp tamamlandıktan sonra Yevmiye Madde Yeniden Numaralama (098100) menüsü çalıştırılır. Böylelikle ön bilgileri ve kontrolleri tamamladıktan sonra e-Defter gönderme aşamasına geçilebilir.

Mye e-Defter uygulamasına geçildikten sonra Çalışma Amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) (340002) hazırlamış olduğumuz yevmiye defterlerini kontrol amaçlı kullanacağımız menüdür v istenildiği kadar çalıştırabilir.  Açılan ekranda dönem seçilir, dosyalama periyodu belirlenir ve defter açıklaması yazılır ve devam edilir. Açılan ekranda yevmiye tarihi, yevmiye bilgisi ve tahmini dosya boyutu yer almaktadır.  F2 tuşuyla devam ettiğimizde karşımıza gelen uyarı ekranı hazırlık aşaması bilgisi için verilen ekrandır.

Çalışma Amaçlı e-Defter görüntüleme ise daha önce göndermiş olduğunuz aylara ait bilgileri görüntüler.

Maliye bakanlığına resmi olarak e-Defter göndermek için Beyan Amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) (34001) menüsü kullanılmaktadır. Oluşturduğunuz dosyalar kullanıcı tarafından öngörülen muhafaza süresi içinde saklanmalıdır.

Beyan Amaçlı e-Defter görüntüleme (340003) daha önce gönderilmiş bilgiler listelenir. Oluşturulan dosyalar http://www.edefter.gov.tr/ adresinden ayrıca gönderilmelidir.  Böylelikle Maliye bakanlığı ise sıkıştırılmış berat dosyalarını mühürleyip mükelleflerine geri göndermektedir.  

e-Arşiv:

İlk önce bir satış faturası oluşturulmalıdır, oluşturulan satış faturasını da e-Fatura mükellefi olanlara e-Fatura olarak gidiyor.  Bununla beraber e-Arşiv mükellefliğinde de hiçbir fark bulunmamaktadır. Sadece menüsü farklı yerde çalışmaktadır.  Sipariş faturası oluşturduğumuzu varsayalım.

e-Mikro İşlemleri modülünde e-Arşiv yönetimi menüsünden Satış Faturaları Yönetimi (368032) alt başlığına girersek satış faturasının gönderilmediğini göreceksiniz.  Gelen ekranda seçili faturanın üstüne sağ tıklayıp faturayı göster dediğimizde herhangi bir hata almadan faturanın görselini görebilirsiniz. Faturada görünen kayıtlı e-Posta adresine mikro tarafında mail gönderilmektedir.  Kayıtlı bir adres olmasaydı eğer faturayı göster dediğimizde ‘carinin adresi bulunmamaktadır. Adresi bulunmadığından devam etmek istiyor musunuz?’ diye uyarı verecektir.  Fakat devam edilmesi önerilmez.  Daha sonra yeniden evrakın üstüne gelip sağ tık yapıp satış faturasından e-Arşiv oluştur dersek e-Arşiv sistemine faturayı gönderecektir.  Daha sonra gece vaktinde GİB ‘e ve müşterilere mikro tarafından ulaştırılıyor.  Gün içerisinde toplam oluşturulan tüm faturaları e-Arşive gönderebilirsiniz. Gönderdikten sonra da Gönderilmiş e-Arşiv Faturaları (360016) menüsüne düşecektir.

e-İrsaliye:

Öncelikle işlem yapılacak carinin cari hesap tanıtım kartında e-İrsaliye kullanımı seçeneğinin aktif olması gerekmektedir. İlk başta bir satış faturası oluşturulur. Satış faturası kesildikten sonra e-Arşiv ve e-Faturasında olduğu gibi işlemler sırasıyla yapılmaktadır.

e-İrsaliye Yönetimi menüsü altından Satış İrsaliyeleri Yönetimi (360201) ekranından istenilen evrak seçilir. Seçilen evrak üzerinde operasyonlar sekmesinden e-İrsaliye göster seçeneği ile irsaliyemizi görüntüleyebiliriz. Aynı zamanda operasyonlar ile e-İrsaliye gönder işlemi yapılabilir. Gönderilen İrsaliyeler (360211) menüsünden tarih aralığı belirleyerek gönderilen irsaliye gelmiş mi kontrol edilebilir. Gelen irsaliyelerden istediğimiz irsaliyeye sağ tıkla irsaliye yanıtlarından teslim, eksik, fazla, red gibi durum kontrolü yapılabilir. Onun dışında irsaliye bağla ile satış irsaliyesi ile e-İrsaliyeyi bağlayabilirsiniz. Evraka çift tıkladığınızda satış irsaliyesi açılabilir. İrsaliye numarasını direkt belge no alanına gönderir. İrsaliye bağla işleminde bağladığımız satış irsaliyesi kilitlenmiş olur.  Evrak kilidini açma işlemini irsaliyede çift tıklayarak açtığımız ekrandan sağ üst köşede bulunun kırmızı yuvarlak butonla gerçekleştirebiliriz. Gitmeyen irsaliyeleri kontrol ederek irsaliyeyi tekrar gönder seçeneği ile tekrar gönderebiliriz. GİB’ten gelen durum kodu gönderilmiş irsaliyelerde bulunan merkez durum koduna eşittir.

Gelen irsaliyeler menüsüyle tarih aralığı belirleyerek tarafınıza gelen irsaliyeleri görüntülemek mümkündür. İrsaliye üzerinde sağ tık yapılarak gönderilen irsaliyede bulunan özelliklerin aynısını burada da görebilirsiniz. Gönderilen İrsaliye yönetiminden farklı olarak bağlı olan irsaliyeyi yanlış bağladığınızda silme işlemi yapılabilir.  Alınan irsaliyelerde yanıtı kendiniz oluşturuyorsunuz.   

 

 

MİKRO DRİVE (BULUT YEDEKLEME)

Öncelikle bu işlemlerin SRV kullanıcısından yapılması gerekmektedir. Mikro Drive modülünden Mikro Drive parametrelerine girilir. Daha sonra kullanıcı adına müşterinin VKN ya da TCNO olmak zorundadır. Telefon numarası için herhangi bir zorunluluk yoktur istediğiniz cep telefonu yazılabilir. Cep telefonunun istenmesinin sebebi parametreleri kaydet dediğimizde bir kod gelmektedir. O yüzden bize cep telefon numarası gerekmektedir. E-posta adresi kayıt sırasında sisteme verilen e-posta olmak zorundadır.  Sıfırlama işlemlerinde ya da sisteme giriş durumlarında bazı zamanlarda gerekmektedir. Parola kayıt işlemi tamamlandıktan sonra NetDataSoft tarafından iletildiğinde bize NetDataSoft tarafından dönüş yapılmaktadır. Sonrasında şifresi sıfırlama maili gelmektedir. Yedek alınacak klasörü alanına yedek alınacak klasör yolu girilmektedir değiştirilmesi önerilmez.

Mikro Drive Yönetimi menüsüne geliyoruz. Gelen ekranda bize tüm databaseler görünmektedir. İlk olarak plan adı tanımı yapılmaktadır. Daha sonra hangi veri tabanını hangi periyotlarda saat ve planlama tipi seçilmelidir.  Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak ayrılmaktadır. Seçtiğimiz planı ekle diyoruz ve son olarak kaydet butonuna basılıp ‘plan başarı ile oluşturuldu.’ yazısını görmemiz gerekmektedir.

Dosya yedekleme sekmesinden dosya yoluna Mikro seçilirse bütün databaseler yedeklenir. Bu yüzden istemediğimiz veri tabanlarını da yedekleyebilir. Bu da Mikro Drive uygulamasının sınırlı kotaya sahip olduğunu bilmekteyiz ve kota sürü yükseltme için de belirli maliyet gerektiğini de bilmekteyiz. Ekstradan kota israfı olabilmektedir.  Bu yüzden PARAMS, SYSTEM, E-DEVLET ya da kullanıcının kendi özel klasörü vardır bunların seçilmesi önerilmektedir.

Yedeklemeyi geri getir sekmesinden ise toplam kota ve kullanılan kota görüntülenebilmektedir. Yedeklenen dosyaları listele seçeneğinden de son yedeklenen dosyaları listeyebiiliriz. Mikroda son yedek alınan tarih görüntülenmemektedir. Bu yüzden Mikro Drive portalından tarihlere ulaşılabilir.

Fark yedek ve full yedek arasındaki fark şudur; fark yedek sadece bir gün önceki değişikliği almaktadır, full yedek ise database ’in full yedeğini almaktadır.  Fark yedek kullanılması önerilmektedir. Kota açısından avantaj sağlamaktadır.

______________________________

Hazırlayan : Merve Zincir

Bu ve benzeri konularda bilgi almak için info@lcngrup.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.