Raporlama Sistemleri ve Önemi

 

Dünya genelinde yaşanan ekonomik genişleme ve buna bağlı olarak şirketlerin büyümesi, şirket yönetiminde profesyonel yaklaşımların benimsenmesini de zorunlu hale getirmiştir. Özellikle şirketlerin faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve iş süreçlerinin daha karmaşık hale gelmesi, geleneksel yönetim yaklaşımlarının devre dışı kalmasına neden olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin de bu gelişim sürecine eşlik etmesiyle beraber yöneticilerin işlerini kolaylaştıran, onlara stratejik kararlar almada yardımcı olan pek çok yazılım ve uygulama geliştirilmiştir. Şirketlerin istenilen profesyonellikle yönetilmesini sağlayan faaliyetlerden biri de raporlamadır. Genel olarak şirket faaliyetlerinin detaylı olarak takip edilmesini, veri toplanmasını, bu verilerin analiz edilmesini, şirketin mali durumu hakkında rapor hazırlanmasını ifade eden raporlama, şirketler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Sağlamış oldukları yararlardan dolayı raporlama sistemleri, günümüzde işletme yönetiminin vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmiştir.

 

Şirket Durumu Hakkında Tek Tuş ile Bilgi Alabilme

 

Raporlama işleminin kolaylıkla yapılabilmesi için geliştirilen pek çok uygulama ve yazılım mevcuttur. Tüm şirket faaliyetlerinin ve çalışanlarının entegre edildiği bu yazılımlar, istenilen her anda şirket hakkında kolayca rapor alınabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede şirketin anlık durumunu belirlemek ve bu duruma göre hareket almak mümkün hale gelmektedir. Üstelik kullanılan yazılımlar sayesinde bu iş son derece kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapılabilmektedir.

 

Kritik Operasyonlarda KPI Veri Takibi

 

Key Performance Indicator kelimelerinin baş harflerinden oluşan KPI, Türkçeye “Temel Performans Göstergeleri” olarak çevrilmektedir. İşletmelerin kısa vadeli hedefleri doğrultusunda ne ölçüde performans sergilediğini göstermek için bu yöntemden yararlanılmaktadır. Örneğin, belirli bir satış hedefi koyan işletmenin, bu hedefe ne ölçüde ulaştığı ve yaşanan sapmaların nedenlerinin neler olduğunun raporlanması bu durumu ifade etmektedir. Özellikle kritik operasyonlarda ya da büyük projelerde performans hesabı için gerekli olan verilerin kolayca toplanması ve bunların işlenerek performans raporuna dönüştürülmesi noktasında da raporlama sistemlerinin rolü büyüktür. Bu sayede stratejik kararlar da kolaylıkla verilebilmektedir.

 

Uzun Vadeli Şirket Hedeflerinin Anlık Takibi

 

Her şirketin uzun vadeli hedefleri vardır. Bu hedeflerin başında büyüme, varlığını sürdürme ve kazancını arttırma gelmektedir. Uzun vadeli olarak nitelendirilen hedefler ortalama 10 ila 30 yıl arasını ifade etmektedir. Bu süre içerisinde şirketin hedeflerine ne kadar yaklaştığının tespit edilmesi, şirketi yavaşlatan etkenlerin belirlenmesi, daha kısa sürede bu hedeflere ulaşabilmek için yapılabileceklerin tespit edilmesi ve nihayetinde şirketin bu hedeflere ulaşması hususunda da raporlama sistemleri büyük öneme sahiptir. Özellikle uzun vadeli hedefler noktasında anlık verilerin takip edilmesini sağlaması, bu önemi pekiştirmektedir.

 

Satış, Satın Alma ve Masraf Bütçelerini BI Üzerinden Takip Edebilme

 

İngilizce Business Intelligence kelimelerinin baş harflerinden türetilen BI, Türkçede “İş Zekâsı” anlamıyla kullanılmaktadır. Esasında bu kavram, işletmenin çeşitli faaliyetlerine yönelik verilerin toplanması ve tek bir merkezde analiz edilerek takip edilebilmesini ifade etmektedir. Bu noktada da devreye giren raporlama sistemleri satış, satın alma ve masraflara ait ayrı ayrı tutulan verilerin bir araya getirilmesine, bunların istenilen bağlamlarda analizlerinin yapılmasına ve kolayca takip edilebilmelerine olanak sağlamaktadır.

 

Birden Çok Şirketi Tek Platformdan Takip Edebilme

 

Birden fazla şirketin bağlı olduğu holding türü yapılanmalarda, tüm şirketlerin tek tek takip edilmesi ve yönetilmesi büyük bir zorluk barındırmaktadır. Raporlama uygulamaları, aynı anda birden fazla şirketin de takip edilebilmesine imkân sunmaktadır. Yalnızca bir bilgisayardan ve tek platformdan tüm şirketlere ait verilerin toplanması, işlenmesi ve rapor haline getirilerek işlenmesi mümkündür. Bu olanak hem şirket sahiplerine hem de yöneticilere büyük kolaylık sağlamaktadır.

 

______________________________

Hazırlayan : Caner Alican

Bu ve benzeri konularda bilgi almak için info@lcngrup.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.