SQL Kodu İle Yedek Alma, SQL Backup Script

Manuel SQL yedeği almak için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. 

 

DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name  

DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files  
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup  
DECLARE @fileDate VARCHAR(30) -- used for file name
 
-- specify database backup directory
--Aşağıdaki alana yedek almak istediğiniz dosya yolunu yazabilirsiniz. 
SET @path = 'C:\SQLBackup\'  
 
-- specify filename format
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) +'_'+REPLACE(CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),108),':','')
 
DECLARE db_cursor CURSOR READ_ONLY FOR  
SELECT name 
FROM master.dbo.sysdatabases 
--Aşağıdaki bölüme yedek almak istemediğiniz veri tabanlarını yazabilirsiniz. 
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb')  -- exclude these databases
 
OPEN db_cursor   
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name   
 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0   
BEGIN   
   SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK'  
   BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName  
 
   FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name   
END   

 
CLOSE db_cursor   
DEALLOCATE db_cursor

 

______________________

Hazırlayan : Caner Alican

Bu ve benzeri konularda bilgi almak için info@lcngrup.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.