Yazılım Geliştirme Nedir?

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, daha önce insanlar tarafından yapılan zor ve karmaşık işlerin artık yazılımlar tarafından yapılabilmesini olanaklı hale getirmiştir. Üstelik yazılımlar pek çok işi insanlardan daha düşük hata payı, daha yüksek hız ve daha fazla verimlilik ile yapabilmektedir. Günümüzde yazılımların bu denli önemli hale gelmeye başlaması, özel bir alan olarak yazılım geliştirmenin de ön plana çıkmasına neden olmuştur. Yazılım geliştirme denildiği zaman genellikle bir işlevi yerine getirecek yazılımların kodlanması gibi bir düşünme yanlışlığı ve basite indirgeme durumu yaygındır. Ancak yazılım geliştirme kavramı bir süreci ifade etmektedir. Kodlama da bu süreç içerisinde yalnızca bir adımdır. Bu yüzden de yazılım geliştiricilerin kodlama dışında farklı yeteneklere de sahip olması ya da bu yeteneklere sahip olan çeşitli uzmanlarla iş birliği içerisinde hareket etmesi gereklidir.

 

Yazılım geliştirmenin aşamalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Gereksinimlerin Tanımlanması: Yazılım geliştirilmeden önce, kodlanacak olan yazılıma dair beklentilerin net olarak belirlenmesi gereklidir. Bu yazılımın hangi soruna çözüm getirmek için geliştirildiğinin belirsiz olması, kodlanacak yazılımın eksin yanlarının kalmasına neden olma ihtimalini taşımaktadır.
  • Yazılım Tasarlama: Alanında uzman olan yazılım geliştiricilerin doğrudan kod yazmaya başladıklarını görmek neredeyse olanaksızdır. Zira her işte olduğu gibi, kodlamadan önce de bir tasarıma ve plana gereksinim vardır. Yazılım geliştirmenin ikinci aşamasında yazılım kaba taslak olarak tasarlanmaktadır. Tasarım noktasında farklı projeleri ve yazılımları incelemek, bunlardan esinlenmek de mümkündür. Ancak tasarımda her zaman özgünlük esastır. Bu yüzden de farklı yazılımlar incelense bile özgünlükten asla taviz verilmemelidir.
  • Kodlama: Yazılım geliştirme sürecinin en önemli noktalarından olan kodlama, belirlenen gereksinimler doğrultusunda, daha önce yapılmış olan tasarımdan da yola çıkarak yazılımın meydana getirilmesidir. Diğer bir ifadeyle kodlama aşaması, yazılımın hayat bulduğu aşamadır.
  • Test: Yazılımlar kodlandıktan sonra doğrudan kullanıma alınmamaktadır. Bu yazılımların belirli bir süre test edilmesi gereklidir. Bu süreçte varsa yazılımdaki eksiklikler tespit edilmekte ve küçük müdahaleler ile düzeltilmektedir. Yazılım tamamen işlevsel hale gelinceye kadar test süreci devam etmektedir. Bu sürecin uzaması ve yazılımın çeşitli yönlerden test edilmesi, daha kaliteli bir yazılım elde edilebilmesi için hayati öneme sahiptir.

 

 

Yazılım Geliştirmeye Neden Gereksinim Duyulur?

 

Günümüzde yazılımların kullanılmadığı bir alandan söz edebilmek neredeyse olanaksızdır. İnsan iş gücüne duyulan gereksinimi azaltması, uzun vadede maliyetinin çok düşük olması, daha kısa sürede daha fazla iş yapabilmesi, insan potansiyelini aşan işlemleri bile saniyeler içerisinde yapabilmesi gibi pek çok neden yazılımların geliştirilmesini zaruri hale getirmektedir. Örneğin her gün binlerce ürünün giriş çıkış yaptığı depolarda geleneksel yöntemlerle stok takibi yapmak, büyük bir iş gücü gerektirmektedir. Bu iş gücü sağlandığında bile hata yapma ihtimali oldukça fazladır. Bu işi yapmak için geliştirilmiş olan yazılımlar ise yalnızca tek bir merkezden, neredeyse sıfır hata payıyla stok takibi yapabilmeye olanak tanımaktadır.

 

Yazılım Geliştirme Nerelerde Kullanılır?

 

Yazılım geliştirme, verimlilik düzeyini arttırmak ve maliyetlerini daha kabul edilebilir düzeylere indirmek isteyen işletmeler tarafından çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Nakliyat, taşımacılık, üretim, toptan ve perakende satış, tekstil, bankacılık gibi sektörler başta olmak üzere, neredeyse tüm sektörlerde yazılımlara başvurulmaktadır. Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüz dünyasında, gerektiği ölçüde dijitalleşemeyen ve bu sürece ayak uyduramayan işletmeler kısa süre içerisinde gerilemeye ve nihai olarak da piyasadaki rakiplerine mağlup olmaya sürüklenmektedir. Bu doğrultuda yazılım kullanımı, büyük şirketlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere kadar yaygın hale gelmiştir.

 

______________________________

Hazırlayan : Caner Alican

Bu ve benzeri konularda bilgi almak için info@lcngrup.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.