Erp Danışmanlığı

Erp süreç analizi ve implementasyon

Şirketiniz Mikro Yazılım ürünleri ile stok, satış, satın alma, finans, bütçe, üretim yönetimi, genel muhasebe, edönüşüm süreçlerinde teknoloji, hizmet ve insan kaynakları ile ilgili birçok işlevi otomatikleştiren entegre uygulamaları kullanmasına olanak tanıyacak hale gelebilmektedir. Bu sürecinize ilişkin danışmanlık ve implementasyon desteği sağlamaktayız. LCN Grup olarak fikirlerinizi geliştirir, sisteme entegre eder ve kaynak planlama kararlarına yardımcı oluruz. Şirketin iş gereksinimlerini, çalışanlarınızın eğitimi, iş süreçleri ve çalışan iletişimi dahil olmak üzere birçok alandaki yazılım ihtiyaçlarını değerlendirir ve sürekli çözümler üretiriz.

whatsapp